لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (28)
تالیف (21)
ترجمه (31)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (5)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پروین اعتصامی
گردآورنده:علی دهباشی - دنیای مادر - 589 صفحه - 3300 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
2- بهیموت: ساختار و عملکرد ناسیونال سیوسیالیسم 1933 - 1944
نويسنده:فرانتس نویمان ؛ مترجم:محمدرضا سوداگر ؛ ويراستار:عسکری پاشائی - دنیای مادر - 620 صفحه - 2000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
3- سخن و اندیشه
نويسنده:علی‌اصغر خبره‌زاده - دنیای مادر - 454 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
4- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل - دنیای مادر - 346 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 1300 ریال - انتخاب
5- پنجاه و پنج عکس
نويسنده:افشین شاهرودی - دنیای مادر - 84 صفحه - 2500 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- شفای زندگی
نويسنده:لوئیز هیل ؛ مترجم:گیتی خوشدل - دنیای مادر - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
7- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - 345 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1373 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
8- شوروی به کجا می رود؟ منتخبی از مقالات (مانتلی ریویو) 1988 - 1989
نويسنده:پل‌مارلور سوئیزی ؛ مترجم:حیدر ماسالی - دنیای مادر - 188 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 750 ریال - انتخاب
9- برج
نويسنده:ویلیام گلدینگ ؛ مترجم:ژاله مساعد - دنیای مادر - 366 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1350 ریال - انتخاب
10- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - 345 صفحه - 5500 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6