لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (31)
تالیف (100)
ترجمه (16)
تهران (3)
شهرستان (113)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ نقاش:حمدالله کتال - راه بیکران - 366 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 3 -3-98061-600-978 انتخاب
2- رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ نقاش:حمدالله کتال ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - راه بیکران - 192 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 9 -1-98061-600-978 انتخاب
3- رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مذهب:محمدرضا هنرور ؛ تصويرگر:امیر طهماسبی - راه بیکران - 192 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 6 -2-98061-600-978 انتخاب
4- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - راه بیکران - 616 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 1 -7-98061-600-978 انتخاب
5- دیوان حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - راه بیکران - 364 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 2 -0-98061-600-978 انتخاب
6- دیوان حافظ: فارسی - انگلیسی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - راه بیکران - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 8 -8-98061-600-978 انتخاب
7- ساغر و ساقی: گزیده‌ای از اشعار حافظ، خیام، سعدی، باباطاهر
مذهب:محمدرضا هنرور ؛ خطاط:مهدی خداپناه ؛ نقاش:امیر طهماسبی - راه بیکران - 280 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 0 -4-98061-600-978 انتخاب
8- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - راه بیکران - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 5 -9-98061-600-978 انتخاب
9- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مقدمه:سیدمحمد دبیرسیاقی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - راه بیکران - 352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 7 -5-98061-600-978 انتخاب
10- دیوان حافظ شیرازی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مترجم:آرتورجان آربری ؛ مصحح:قاسم غنی - راه بیکران - 476 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 5 -2-99823-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12