لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (0)
تالیف (69)
ترجمه (2)
تهران (71)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه‌درمانی در بیماری‌های کودکان
نويسنده:ونسا شاو ؛ زيرنظر:مریم محمودی ؛ مترجم:عطیه میرزابابایی - پارسیان کتاب - 140 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -0-99125-622-978 انتخاب
2- تغذیه‌درمانی در بیماری‌های کودکان
نويسنده:ونسا شاو ؛ زيرنظر:مریم محمودی ؛ مترجم:عطیه میرزابابایی - پارسیان کتاب - 102 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - انتخاب
3- مدیریت بهره‌برداری در آزمایشگاه بالینی و سایر سرویس‌های جانبی
مترجم:مهتاب رهبر - پارسیان کتاب - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 550000 ریال - 5 -1-99125-622-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - 444 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -4-99784-622-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -7-99125-622-978 انتخاب
6- مبانی سیستم‌های مدیریت اطلاعات: (عارضه‌‌یابی در سازمان‌های دولتی)
نويسنده:سیدحسن توفیقی ؛ نويسنده:امیر رادسعید ؛ نويسنده:عادل شهابی - پارسیان کتاب - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -2-99818-622-978 انتخاب
7- قوانین خاص کیفری
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - 628 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 3 -11-6324-622-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و قواعد داوری: (داخلی و بین‌المللی)
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - 320 صفحه - جیبی (پارچه ای) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -8-99818-622-978 انتخاب
9- قوانین خاص حقوقی
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - 746 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -10-6324-622-978 انتخاب
10- قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -09-6324-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8