لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(318)
چاپ مجدد (109)
تالیف (376)
ترجمه (51)
تهران (33)
شهرستان (394)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (15)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (427) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین روزهای امپراطور
نويسنده:رابرت پاین ؛ مترجم:ارسطو عباسی - سلسله - 364 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 550 ریال - انتخاب
2- آخرین روزهای امپراطور
نويسنده:رابرت پاین ؛ مترجم:ارسطو عباسی - سلسله - 384 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- جنگ جهانی در ایران
نويسنده:سرکلار مونت‌اسکرین ؛ مترجم:غلامحسین صالحیار - سلسله - 416 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- جنگ جهانی سوم
نويسنده:سرجان هکت ؛ مترجم:مهرداد رهسپار ؛ مترجم:حسین مختارانی - سلسله - 640 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 925 ریال - انتخاب
5- نوزاد شیرخوار کودک: زندگی کودک به روایت تصویر
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:جان راینهارت ؛ نويسنده:محمدباقر میری - سلسله - 377 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
6- طولانی ترین روز
نويسنده:کورنلیوس رایان ؛ مترجم:شاهرخ وزیری - سلسله - 392 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 530 ریال - انتخاب
7- هاین ریش هاینه وآثاراو
نويسنده:فردریک ای‌ون ؛ مترجم:هوشنگ باختری - سلسله - 312 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
8- نوزاد شیرخوار کودک: زندگی کودک به روایت تصویر
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:جان راینهارت ؛ مترجم:محمدباقر میری - سلسله - 377 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 3500 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
9- پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری: شناخت روش علمی
نويسنده:حیدرعلی هومن - سلسله - 242 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری: شناخت روش علمی
نويسنده:حیدرعلی هومن - سلسله - 248 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43