لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (179)
تالیف (24)
ترجمه (247)
تهران (271)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (132)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (271) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بالا افتادن
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 9800 ریال - 6 -0-92257-964 انتخاب
2- بالا افتادن
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 9800 ریال - 6 -0-92257-964 انتخاب
3- گفت‌وگو با براندو
نويسنده:لارنس گرابل ؛ مترجم:امیرهوشنگ هاشمی‌تنکابنی - کتاب پنجره - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -2-92257-964 انتخاب
4- یگانه
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:سپیده عندلیب - کتاب پنجره - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 4 -1-92257-964 انتخاب
5- جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 11500 ریال - 0 -3-92257-964 انتخاب
6- یگانه
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:سپیده عندلیب - کتاب پنجره - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 16000 ریال - 4 -1-92257-964 انتخاب
7- بالا افتادن
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3300 نسخه - 11500 ریال - 6 -0-92257-964 انتخاب
8- خرنامه (منطق‌الحمار)
نويسنده:محمدحسن‌بن‌علی اعتمادالسلطنه ؛ به‌اهتمام:علی دهباشی - کتاب پنجره - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 13500 ریال - 9 -4-92257-964 انتخاب
9- انجمن شاعران مرده
نويسنده:کلاین بام ؛ فيلمنامه نويس:تام شولمن ؛ مترجم:حمید خادمی - کتاب پنجره - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 2 -01-6358-964 انتخاب
10- خرنامه (منطق‌الحمار)
نويسنده:محمدحسن‌بن‌علی اعتمادالسلطنه ؛ به‌اهتمام:علی دهباشی - کتاب پنجره - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 13500 ریال - 9 -4-92257-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28