لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (8)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب رفتن تریهورن
نويسنده:فلورانس پاری‌هید ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:ادوارد گوری - ساپرا - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 6 -0-92390-964 انتخاب
2- چرا آسمان اینقدر دور است؟
نويسنده:ماری‌جون گرسون ؛ نقاش:هوپ مریمان ؛ مترجم:فرمهر منجزی - ساپرا - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 4 -1-92390-964 انتخاب
3- داستان‌های بچه‌های شیطان
نويسنده:بارابارا آیرسون ؛ نقاش:تونی راس ؛ مترجم:فرمهر منجزی - ساپرا - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 2 -2-92390-964 انتخاب
4- آرتی باهوشه
نويسنده:فیت مک‌نولتی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:آلبرت آکینو - ساپرا - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 9 -4-92390-964 انتخاب
5- بزرگترین نمایش خارج از زمین
نويسنده:مارگارت ماهی ؛ نقاش:وندی اسمیت ؛ مترجم:شاهده سعیدی - ساپرا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 0 -3-92390-964 انتخاب
6- آب رفتن تریهورن
نويسنده:فلورانس پاری‌هید ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:ادوارد گوری - ساپرا - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 6 -0-92390-964 انتخاب
7- موش کی هستی؟
نويسنده:رابرت کرائوس ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:جوز آروئگو - ساپرا - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -5-92390-964 انتخاب
8- آب‌نبات اشتراکی
نويسنده:ویلیام ماین ؛ مترجم:فرمهر منجزی - نشر ساپرا - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 5 -6-92390-964 انتخاب
9- داستان‌های بچه‌های شیطان
گردآورنده:بارابارا آیرسون ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:تونی راس - نشر ساپرا - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 2 -2-92390-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1