لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (12)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جدیدترین سوالات امتحانات پایان ترم زیست‌شناسی 1 و 2 دوره پیش‌دانشگاهی
تهيه كننده:داود زینعلی - پرتو دانش - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3300 ریال - 6 -17-6605-964 انتخاب
2- سبزی‌کاری برای همه: پرورش سبزی در باغ و خانه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -3-92634-964 انتخاب
3- پرورش گل در خانه، باغ و آپارتمان
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - 184 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -1-92634-964 انتخاب
4- پرورش گل در خانه، باغ و آپارتمان
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -0-92634-964 انتخاب
5- گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم راهنمایی شامل سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، ...
نويسنده:عذرا هاشملو ؛ نويسنده:مریم فصیحیانی‌فرد - پرتو دانش - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 5000 نسخه - 6800 ریال - 1 -57-5744-964 انتخاب
6- گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس چهارم ابتدایی شامل سوالات ریاضی طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، ...
تهيه كننده:شهربانو اسماعیلی - پرتو دانش - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1379 - 5000 نسخه - 5300 ریال - 0 -49-5744-964 انتخاب
7- پرورش قارچ خوراکی در باغ و خانه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 6 -4-92634-964 انتخاب
8- گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس چهارم ابتدایی شامل سوالات ریاضی طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، ...
تهيه كننده:شهربانو اسماعیلی - پرتو دانش - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 0 -49-5744-964 انتخاب
9- گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین زبان سوم راهنمایی
تهيه كننده:محمد یزدان‌پناه ؛ تهيه كننده:سیمین‌دخت گودرزی - پرتو دانش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - 6000 ریال - 964-5744-61-X انتخاب
10- هرس بهره‌وری درختان میوه
نويسنده:حسن حسنی‌زاده - پرتو دانش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -5-92634-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2