لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (10)
تالیف (18)
ترجمه (12)
تهران (25)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 610 ریال - انتخاب
2- هیولای لاک‌نس
نويسنده:تیم دینسدیل ؛ مترجم:شهین نوروزی‌باستانی - رضا - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 190 ریال - انتخاب
3- بحران 89
نويسنده:پل‌امیل اردمن ؛ مترجم:محمدصادق بنی‌ئیان - رضا - 288 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 4000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
4- پیمان حسین
- رضا - 127 صفحه - جلد 9 - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 10000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
5- مثلث برمودا
نويسنده:چارلز پرلیتز ؛ مترجم:کامیار جولایی - رضا - 62 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
6- جامه خوناب (نوشته سالهای 62تا65)
نويسنده:رضا جولایی - رضا - 180 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
7- روانشناسی یادگیری
نويسنده:جیمز دیز ؛ نويسنده:استوارت هالسی ؛ مترجم:محمدنقی براهنی - رضا - 616 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- جامه به خوناب
نويسنده:رضا جولایی - رضا - 180 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- مثلث برمودا
نويسنده:چارلز برلتیز ؛ مترجم:کامیار جولایی - رضا - 208 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 4000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
10- دیوان احسان حسین (ع): شامل مدائح و مراثی
نويسنده:احمد مشمولی‌ساروی - رضا - 128 صفحه - جلد 1 - جیبی - چاپ 10 سال 1365 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3