لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(447)
چاپ مجدد (603)
تالیف (633)
ترجمه (417)
تهران (1046)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (102)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1050) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 1700 نکته و تست مهندسی الکترونیک
نويسنده:فرزین پیلتن ؛ زيرنظر:عباس رضاییان - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 5 -1-91383-964 انتخاب
2- فرهنگ نامهای ایرانی
نويسنده:مهدی صادقی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -2-91383-964 انتخاب
3- Oxford learner's pocket dictionary
- شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 492 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
4- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
5- ریما: مجموعه شعر
شاعر:امیر موحد - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 964-91383-4-X انتخاب
6- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
7- روشهای آزمایشگاهی در بیوشیمی
نويسنده: جایارامان ؛ مترجم:زهرا اوسطی‌آشتیانی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 1 -3-91383-964 انتخاب
8- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
9- فرآیند طراحی محصول
نويسنده:فرامرز محمدی‌نژاد ؛ ويراستار:پردیس بهمنی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -5-91383-964 انتخاب
10- میوه گیاه‌درمانی (خواص میوه‌ها و گیاهان خوراکی) به انضمام چربی‌ها و مواد خوراکی مهم دیگر
نويسنده:سمیه صادقی ؛ نويسنده:سعیده بسلانپور - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -6-91383-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 105