لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (111)
تالیف (29)
ترجمه (136)
تهران (165)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- و اکنون تنها یک وعده باقی مانده است
نويسنده:حوراء طباطبایی ؛ نويسنده:میترا بیگلری ؛ نويسنده:مناسادات زرباف - گرایش تازه - 26 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 5 -9-93045-964-978 انتخاب
2- نجوای سفر
نويسنده:علی‌اکبر تلافی - گرایش تازه - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -8-93045-964-978 انتخاب
3- نجوای شفا
نويسنده:علی‌اکبر تلافی ؛ ويراستار:سیدمحمد فخر - گرایش تازه - 24 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -7-93045-964-978 انتخاب
4- آشپزی ماکارونی سمیرا
نويسنده:میترا انصاری‌پور - گرایش تازه - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 6000 نسخه - 25000 ریال - 4 -6-93045-964-978 انتخاب
5- به زیر پای طلوع
نويسنده:حورا طباطبایی‌قمی - گرایش تازه - 106 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -5-93045-964-978 انتخاب
6- افق‌های پنهان = Hidden horizons
نقاش:هومن نصیری ؛ مترجم:سوسن محوی ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - گرایش تازه - 112 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -4-93045-964-978 انتخاب
7- منظومه‌ی عاشورا
نويسنده:عباس رضوانی - گرایش تازه - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 200 نسخه - 58000 ریال - 3 -3-93045-964-978 انتخاب
8- استیو جابز
نويسنده:جی الیوت ؛ نويسنده:ویلیام‌ال. سایمون ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 98000 ریال - 6 -2-93045-964-978 انتخاب
9- استیو جابز
نويسنده:جی الیوت ؛ نويسنده:ویلیام‌ال. سایمون ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 98000 ریال - 6 -2-93045-964-978 انتخاب
10- استیو جابز
نويسنده:جی الیوت ؛ نويسنده:ویلیام‌ال. سایمون ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 98000 ریال - 6 -2-93045-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17