لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(245)
چاپ مجدد (132)
تالیف (238)
ترجمه (139)
تهران (377)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (15)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (377) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه زرنگ وبز نادان: خواستن توانستن است: دوداستان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:محسن احتشامی‌نیا - اشاره - 12 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- روباه وگربه وحشی: خودخواهی: دو داستان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهر نونهالی - اشاره - 12 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- پیردختر
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:محمد پوینده - اشاره - 216 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 6000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- شیر کوچولو
نويسنده:د. دلافوس ؛ مترجم:پیوند یناکی ؛ نقاش:ای استوکی - اشاره - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
5- کلبه
نويسنده:ر. فادیگا ؛ مترجم:پیوند نیاکی ؛ نقاش:د. مارتیود - اشاره - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- آزادی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مجید اخوان - اشاره - 15 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
7- خرگوش کوچولو = بازی و تمرین برای بچه‌های 4تا5 ساله
نويسنده:پیوند نیاکی ؛ نقاش:آزاده داودی - اشاره - جلد 3 - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 275 ریال - انتخاب
8- خرگوش کوچولو = بازی و تمرین برای بچه‌های 4تا5 ساله
نويسنده:پیوند نیاکی ؛ نقاش:آزاده داودی - اشاره - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 275 ریال - انتخاب
9- خرگوش کوچولو = بازی و تمرین برای بچه‌های 4تا5 ساله
نويسنده:پیوند نیاکی ؛ نقاش:آزاده داودی - اشاره - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 275 ریال - انتخاب
10- گربه های نادان ومیمون زرنگ سهم شیر
نويسنده: ازوپ ؛ نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:پرویز حیدرزاده - اشاره - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38