لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(237)
چاپ مجدد (1022)
تالیف (224)
ترجمه (1035)
تهران (1251)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (247)
كمك درسی و آموزشی (45)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1259) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بتن وبتن فولادی اصول نظری طراحی محاسبات قطعات مطالعه‌سمقایسه ایین نامه
نويسنده:شمس‌الدین مجابی - نشر صابرین - 363 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
2- فهرست اسامی شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در اسناد لانه جاسوسی آمریکا
- نشر صابرین - 304 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 5250 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
3- گزیده‌ای از سخنان رئیس جمهور شهید محمد علی رجائی
- نشر صابرین - 211 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 175 ریال - انتخاب
4- گزیده‌ای از سخنان رئیس جمهور شهید محمدعلی رجائی
نويسنده:محمدعلی رجائی - نشر صابرین - 212 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 175 ریال - انتخاب
5- به حیفا باز می‌گردم!
نويسنده:غسان کنفانی ؛ مترجم:محمدعلی عسگری - نشر صابرین - 71 صفحه - 3000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
6- اصول حسابداری
نويسنده:فیلیپ فس ؛ نويسنده:کارل وارن ؛ مترجم:سکینه غنیمی‌فرد - نشر صابرین - 412 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
7- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - 24 صفحه - (در2جلد ) - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
8- جشن عبادت: چگونه نماز بخوانیم؟
گردآورنده:مازیار تهرانی ؛ نقاش:سیدعلی صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1370 - 25000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی - نشر صابرین - 230 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1350 ریال - انتخاب
10- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - 24 صفحه - جلد 1 - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 126