لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (6)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گریزو و خرس کوچولو
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -0-90553-964 انتخاب
2- گریزو و گرگ‌ها
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 2 -1-90553-964 انتخاب
3- گریزو و بزهای کوهی
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 -2-90553-964 انتخاب
4- گریزو و سمور سفید
نويسنده:مارتینا دریج‌وروا ؛ مترجم:محبوبه اصغرپور ؛ مترجم:شاهرخ اشکان - ناب‌نگار - 8 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 9 -3-90553-964 انتخاب
5- چک لیست‌های ایمنی کارهای ساختمانی
تهيه كننده: مهندسین‌مشاورگنو - ناب‌نگار - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 16500 ریال - 7 -4-90553-964 انتخاب
6- یائسگی
نويسنده:محمد عسکری - ناب‌نگار - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 1800 ریال - 7 -6-90553-964-978 انتخاب
7- مدیریت دانش از دیدگاه مدل EFQM
مترجم:رامین ملماسی - ناب‌نگار - 34 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 0 -5-90553-964-978 انتخاب
8- دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های حمایت از صادرات کشور سال 1388
تهيه و تنظيم: سازمان توسعه تجارت ایران - ناب‌نگار - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 1 -8-90553-964-978 انتخاب
9- موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران، داخلی و خارجی
تهيه و تنظيم: سازمان توسعه تجارت ایران - ناب‌نگار - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 115000 ریال - 4 -7-90553-964-978 انتخاب
10- مبانی شناخت، مدل‌سازی و تعیین بستر و حریم تالاب‌ها
نويسنده:محمدجواد منعم ؛ نويسنده:محسن ناصری ؛ نويسنده:مسعود باقرزاده‌کریمی - ناب‌نگار - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -9-90553-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3