لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (20)
تالیف (54)
ترجمه (22)
تهران (76)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگهایی از خاطرات بانوی خلیج: برگزیده شعرهای "سعاد الصباح"
مترجم:علیرضا یگانه - بیژن،موید - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -5-93044-964 انتخاب
2- بیماری‌های وترها، رباطها و غلاف‌های وتری اسب
نويسنده:پرویز حکمتی - بیژن،موید - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 4 -1-93276-964 انتخاب
3- فنگ‌شویی: 80 کلید طلایی خوش‌اقبالی
نويسنده:نیتین پاراک ؛ نويسنده:سیما پاراک ؛ مترجم:رضا صادقی - بیژن،موید - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -0-93276-964 انتخاب
4- یادگیری برتر: بهترین روشهای فراگیری چگونه در کمترین مدت بیشتر بیاموزیم
نويسنده:فرانکلین پیترسون ؛ مترجم:پرویز حکمتی ؛ مترجم:بیژن رادمهر - انوار دانش،بیژن - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 2 -7-91793-964 انتخاب
5- بگذار دل بتپد
نويسنده:علیرضا صدری‌علائی ؛ مترجم:ماندانا صدرزاده ؛ باهمكاري:غلامحسین مراقبی - بیژن - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 5 -6-93276-964 انتخاب
6- راهنمای کاربردی ری - کی: برای درجه 1 و 2
نويسنده:رضا صادقی - بیژن - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -5-93276-964 انتخاب
7- بررسی تحلیلی پایان‌نامه‌های جمعیت‌شناسی در دانشگاههای تهران طی سالهای 1340 تا 1380 و کتابشناسی تشریحی پایان‌نامه‌ها
تدوين:محمدجلال عباسی‌شوازی ؛ تدوين:زینب کاوه‌فیروز - بیژن - 392 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 964-93276-9-X انتخاب
8- آنالیز و تجزیه و تحلیل موشکافانه دست انسان (همراه با ویژگیهای ژنتیکی، روان‌شناختی، جرم‌شناسی و فشاردرمانی دست)
نويسنده:بهرام امن‌زاده ؛ زيرنظر:بیژن رادمهر - بیژن - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 3 -7-93276-964 انتخاب
9- یادگیری برتر: بهترین روشهای فراگیری، چگونه در کمترین مدت بیشتر بیاموزیم
نويسنده:فرانکلین پیترسون ؛ نويسنده:جودی کسلمن‌ترکل ؛ مترجم:بیژن رادمهر - انوار دانش،بیژن - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 2 -7-91793-964 انتخاب
10- قدرت واقعی آب
نويسنده:ماسارو اموتو ؛ مترجم:سیبا جریریان ؛ ويراستار:بهرام امن‌زاده - نشر بیژن - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -0-95670-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8