لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(186)
چاپ مجدد (86)
تالیف (245)
ترجمه (27)
تهران (100)
شهرستان (172)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (9)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (272) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبارزه با سموم میکروبی روده‌ها در غرب و اسلام
نويسنده: بارثقیان - هدی - 268 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1366 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- غذای انسان
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 352 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 4000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
3- غذای انسان: زندگی و مرگ مواد غذائی
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 356 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1366 - 1000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- سیگار و تندرستی: دخانیات از دیدگاه اسلام
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 556 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
5- ترجمه ای اربعین الهاشمیه
نويسنده:نصرت‌بیگم امین ؛ مترجم: علویه‌همایونی - هدی - 640 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- تحلیلی از تاریخ دوران پیامبر (ص)
نويسنده:میرخلیل سیدنقوی - هدی - 208 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 25000 نسخه - 170 ریال - انتخاب
7- تعلیم و تربیت: ارشاد
نويسنده:علی‌میرزا آقاجانی - هدی - 96 صفحه - جلد 4 - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 85 ریال - انتخاب
8- اهمیت روزه از نظر علم روزه
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 272 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1366 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
9- بهداشت اسلامی: مبارزه با سموم میکروبی روده‌ها در غرب و اسلام
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 380 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 1000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
10- تحلیلی از تاریخ دوران پیامبر (ص)
نويسنده:میرخلیل نقوی - هدی - 200 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 25000 نسخه - 170 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28