لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1056)
چاپ مجدد (474)
تالیف (1396)
ترجمه (134)
تهران (1526)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (434)
كمك درسی و آموزشی (3)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1530) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب‌های شهریور: آثار چهارمین همایش سراسری شعر جوان
به‌اهتمام:عبدالجبار کاکایی - نشر شهر - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 4 -22-9619-964 انتخاب
2- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 9 -5-96192-964 انتخاب
3- شکوفه‌ها: کتاب کار ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا فتحی ؛ نقاش:امیر خالقی - موسسه شکوفه‌های فرهنگ،نشر شهر - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 6 -1-96670-964 انتخاب
4- شکوفه‌ها: کتاب کار ویژه نوآموزان مهد کودک
نويسنده:رویا فتحی ؛ نقاش:امیر خالقی - موسسه شکوفه‌های فرهنگ،نشر شهر - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -2-96670-964 انتخاب
5- ترانه‌های پاکیزگی
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 3 -8-96192-964 انتخاب
6- ترانه‌های لی‌لی‌پر
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:ندا عظیمی - نشر شهر - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 8 -0-96670-964 انتخاب
7- ترانه‌های سبز و آبی
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 1 -9-96192-964 انتخاب
8- ایران ما: ایران و وطن در ترانه‌ها، تصنیف‌ها و اشعار شاعران ایران و جهان
به‌اهتمام:علیرضا قزوه - نشر شهر،سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -21-9619-964 انتخاب
9- ترانه‌های ساعت 9
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 9 -5-96670-964 انتخاب
10- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 153