لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(338)
چاپ مجدد (95)
تالیف (376)
ترجمه (57)
تهران (432)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (26)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (433) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی سالم با تغذیه سالم
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-93394-0-X انتخاب
2- روجا (مجموعه اشعار تبری نیما)
نويسنده: نیمایوشیج ؛ مترجم:مجید اسدی - شلاک - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 8 -1-93394-964 انتخاب
3- پارپیرار (2) (نری ناری ناری کا): شعر مازندرانی
شاعر:فرهود جلالی‌کندلوسی - شلاک - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 0 -5-93394-964 انتخاب
4- آمل در گذر تاریخ
نويسنده:محمدرضا مداحی‌آملی - شلاک - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 5 -8-93394-964 انتخاب
5- مهارتهای زندگی برای بهتر زیستن (راههای عملی و ساده برای مقابله با مشکلات زندگی)
نويسنده:ناصر خیابانی‌اصل ؛ ويراستار:ملیحه حسن‌پورایرانی - شلاک - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 6 -2-93394-964 انتخاب
6- کاربردهای شیمی در زندگی روزمره: ضدعفونی کننده‌ها، لکه‌برها و شوینده‌ها
نويسنده:محمدرضا حسینی - شلاک - 88 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 2 -4-93394-964 انتخاب
7- راهنما و سوالات چهارگزینه‌ای تاریخ بیهقی: جهت استفاده دانشجویان مراکز آموزش عالی، دانشگاه ...
نويسنده:حشمت‌الله کولیوند - شلاک - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1600 نسخه - 14500 ریال - 9 -6-93394-964 انتخاب
8- آزمون‌های چهارگزینه‌ای فارسی عمومی: شامل 30 آزمون کارشناسی شده جهت استفاده دانشجویان مراکز م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد و دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی
نويسنده:حشمت‌الله کولیوند - شلاک - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 9 -02-7962-964 انتخاب
9- راهنمای طبقه‌بندی شده‌ی فارسی عمومی: جهت استفاده دانشجویان مراکز آموزش عالی، دانشگاه آزاد و ...
نويسنده:حشمت‌الله کولیوند - شلاک - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 0 -01-7962-964 انتخاب
10- روش‌های مطالعه و یادگیری (برای استفاده مشاوران، معلمان و دانش‌آموزان)
نويسنده:ناصر خیابانی‌اصل - شلاک - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 3 -9-93394-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44