لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(295)
چاپ مجدد (255)
تالیف (309)
ترجمه (241)
تهران (550)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (479)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (550) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترانه های کودکان
نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ نقاش:اکبر نیکان‌پور - فرهنگ و هنر - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
2- هوش، یادگیری، نقاشی
نويسنده:زهره مهدی‌نژاد ؛ نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ نقاش:فاطمه عرب‌زاده - فرهنگ و هنر - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
3- هوش، یادگیری، نقاشی
نويسنده:زهره مهدی‌نژاد ؛ نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ نقاش:فاطمه عرب‌زاده - فرهنگ و هنر - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
4- ضوابط و اصول نقد کتابهای کودکان و نوجوانان
نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - 215 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
5- آموزش علوم
گردآورنده:عظیم سلیمانی‌زاده ؛ عكاس:علی ذوالفقاری - فرهنگ و هنر - 15 صفحه - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- بچه‌های حیوانات
مترجم:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - (در1جلد ) - چاپ 5 سال 1370 - 10000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
7- ترانه‌های کودکان
نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ نقاش:سیاوش ذوالفقاریان - فرهنگ و هنر - 16 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
8- پرنده
نويسنده:پاملا ناش ؛ مترجم:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - 16 صفحه - 10000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- پیاز
نويسنده:پاملا ناش ؛ مترجم:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - 16 صفحه - 10000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
10- دانه
نويسنده:پاملا ناش ؛ مترجم:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - 16 صفحه - 10000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55