لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(164)
چاپ مجدد (82)
تالیف (87)
ترجمه (159)
تهران (37)
شهرستان (209)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (246) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انتظار مسیحا در آیین یهود
نويسنده:جولیوس گرینستون ؛ مترجم:حسین توفیقی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4 -68-5800-964 انتخاب
2- کلام مسیحی
نويسنده:توماس میشل ؛ مترجم:حسین توفیقی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2 -68-5800-964 انتخاب
3- مسیحیت
نويسنده:هاروی کاکس ؛ مترجم:عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
4- عیسی: اسطوره یا تاریخ؟
نويسنده:آرچیبالد رابرتسون ؛ نويسنده:حسین توفیقی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -67-5800-964 انتخاب
5- آینده ادیان
نويسنده:جرالدسی. براوئر ؛ مترجم:احمدرضا جلیلی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
6- فلسفه در مسیحیت باستان
نويسنده:کریستفر استید ؛ مترجم:عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 5 -0-93802-964 انتخاب
7- بسوی الهیات ناظر به همه ادیان
نويسنده:گلین ریچاردز ؛ مترجم:رضا گندمی‌نصرآبادی ؛ مترجم:احمدرضا مفتاح - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 6 -0435-06-964 انتخاب
8- درآمدی به مسیحیت
نويسنده:مری‌جو ویور ؛ مترجم:حسن قنبری - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 45000 ریال - 1 -2-93802-964 انتخاب
9- کلام مسیحی
نويسنده:توماس میشل ؛ مترجم:حسین توفیقی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 8 -4-93802-964 انتخاب
10- آیین کاتولیک
نويسنده:جورج برنتل ؛ مترجم:حسن قنبری - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 964-93802-3-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25