لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(134)
چاپ مجدد (28)
تالیف (81)
ترجمه (81)
تهران (162)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (162) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمریکا در ستیز با حقوق بشر در جهان سوم
نويسنده:نوآم چامسکی ؛ نويسنده: هرمان ؛ مترجم:محمدابراهیم اقلیدی - نشر گستره - 46 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- قیام شیعی سربداران
نويسنده:یعقوب آژند - نشر گستره - 390 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 4400 نسخه - 900 ریال - انتخاب
3- هنر قابسازی
نويسنده:ماکس هایدر ؛ مترجم:داراب بهنام‌شباهنگ - گستره [مرکز پخش] - 118 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 320 ریال - انتخاب
4- تاریخ زندیه (جانشینان کریم خان زند)
نويسنده:علی‌رضاعبدالکریم شیرازی ؛ مصحح:ارنست بئیر ؛ مقدمه:غلامرضا ورهرام - نشر گستره - 144 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 3300 نسخه - 425 ریال - انتخاب
5- حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی
نويسنده:ویلیام ایمز ؛ مترجم:علی‌اکبر خان‌محمدی‌هزاوه - نشر گستره - 568 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 2700 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- کمردرد به زبان ساده
نويسنده:بهادر اعلمی‌هرندی - نشر گستره - 72 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 9700 نسخه - 250 ریال - انتخاب
7- بختیارنامه (باز‌نویسی لمعه السراج لحضره التاج و راحلته الارواح سرور لامفراح)
مصحح:محمد روشن - نشر گستره - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1368 - 3300 نسخه - 2450 ریال - انتخاب
8- سرگذشت حرکت (از آغاز تا کشف قانون بقای انرژی )
نويسنده:فه‌نومان دمیتری‌یه‌ویچ‌بوبلی‌نیکو ؛ مترجم:پرویز شهریاری - نشر گستره - 309 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1350 ریال - انتخاب
9- مساله‌های ریاضی: آسان، ولی ...
نويسنده:آلکساندرایساکوویچ اوستروفسکی ؛ مترجم:پرویز شهریاری - نشر گستره - 256 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 3150 نسخه - 650 ریال - 6 -00-6595-964 انتخاب
10- نگاهی به فیزیک
نويسنده:لوتاراسو آلدنیاتاراسو ؛ مترجم:علی معصومی - نشر گستره - 335 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 3150 نسخه - 900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17