لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمان‌بندی تمرین قدرتی در فوتبال
نويسنده:حمیدآقا علی‌نژاد - دنیای ‌حرکت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -2-94049-964 انتخاب
2- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
نويسنده:ادموند بورک ؛ مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:حمید رجبی - دنیای ‌حرکت - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -0-94049-964 انتخاب
3- آزمون‌های کاربردی در آمادگی جسمانی
نويسنده:فرحناز مشکوتی ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد - دنیای ‌حرکت - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 0 -1-94049-964 انتخاب
4- اصول برنامه‌نویسی تمرین
نويسنده:جی هافمن ؛ مترجم:حمیدآقا علی‌نژاد ؛ نويسنده:حسین سوری - دنیای ‌حرکت - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 7 -3-94049-964 انتخاب
5- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1