لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(210)
چاپ مجدد (291)
تالیف (96)
ترجمه (405)
تهران (501)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (501) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنگ‌های ادراری: آخرین رهنمودهای درمانی انجمن ارولوژی آمریکا
نويسنده:کارل روزن ؛ نويسنده:جوزف سگورا ؛ نويسنده:دیوید تالی - نشر بیدگل - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 5000 ریال - 4 -2-94154-964 انتخاب
2- گزینه اشعار سرودنی دیگر
شاعر:صالح وحدت - نشر بیدگل - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 0 -4-94154-964 انتخاب
3- چه‌گوارا به روایت فیدل کاسترو
نويسنده:فیدل کاسترو ؛ مترجم:سیمین موحد - نشر بیدگل - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 19500 ریال - 6 -1-94154-964 انتخاب
4- بودای چشم بادامی (مجموعه داستان در ستایش هنر و گفتگوی تمدن‌ها)
نويسنده:مهدی اشتری - نشر بیدگل - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 9000 ریال - 2 -3-94154-964 انتخاب
5- الفبای آگاهی: تبیین و تحلیل مراحل و سطوح آگاهی
نويسنده:پیمان آزاد ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - نشر بیدگل - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 21500 ریال - 9 -5-94154-964 انتخاب
6- ایدز و هپاتیت‌های ویروسی و راه‌های مقابله با آنها
نويسنده:محمود ظهوری‌نیا ؛ نويسنده:ابراهیم سلیمانی ؛ نويسنده:بهرام منتظری - بیدگل - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 7 -6-94154-964 انتخاب
7- الفبای آگاهی: تبیین و تحلیل مراحل و سطوح آگاهی
نويسنده:پیمان آزاد ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - نشر بیدگل،بیدگل - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 21500 ریال - 9 -5-94154-964 انتخاب
8- چه‌گوارا: به روایت فیدل کاسترو
نويسنده:فیدل کاسترو ؛ نويسنده:دیوید دویچمن ؛ مترجم:سیمین موحد - بیدگل - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -1-94154-964 انتخاب
9- ایران سرزمین اهورایی
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ نقاش:بهزاد سهرابی ؛ نويسنده:محمدرضا ریاضی - سرزمین‌ اهورایی،بیدگل - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 0 -2-90207-600-978 انتخاب
10- آذری غریب
نويسنده:صادق زیبا‌کلام ؛ به‌اهتمام:نصیر عبادپور - بیدگل - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 6 -20-5193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51