لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(397)
چاپ مجدد (658)
تالیف (888)
ترجمه (167)
تهران (1054)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (161)
كمك درسی و آموزشی (2)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1055) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار
نويسنده:غلامرضا ورهرام - معین - 492 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
2- غزلهای خواجه حافظ شیرازی
مصحح:پرویز خانلری ؛ خطاط:ابراهیم زرین‌قلم - معین - 268 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
3- چند نامه به شاعری جوان و یک داستان و چند شعر
نويسنده:ریز ماریاریلکه ؛ مترجم:پرویز خانلری - معین - 112 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1368 - 2200 نسخه - 580 ریال - انتخاب
4- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر جدید
نويسنده:غلامرضا ورهرام - معین - 280 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 3300 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
5- تعالی نیروی ذهن
نويسنده:دونالد ویلسون ؛ مترجم:قاسم خلیل‌زاده‌رضایی - معین - 246 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
6- فوتبال
نويسنده:جیانی ریورا ؛ مترجم:محمدقاسم صالحی ؛ مترجم:خلیل قاسمی - معین - 232 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 5500 نسخه - 900 ریال - انتخاب
7- مجموعه مقالات
نويسنده:محمد معین - معین - 501 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1368 - 2600 نسخه - 1650 ریال - انتخاب
8- تعالی نیروی ذهن
نويسنده:دونالد ویلسون ؛ مترجم:قاسم خلیل‌زاده‌رضایی - معین - 246 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
9- آنارشیسم
نويسنده:جورج وودکاک ؛ مترجم:هرمز عبداللهی - معین - 672 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 3350 ریال - انتخاب
10- مجموعه مقالات دکتر محمد معین
گردآورنده:مهدخت معین - معین - 654 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 4400 نسخه - 2350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 106