لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2834)
چاپ مجدد (8491)
تالیف (9025)
ترجمه (2300)
تهران (11316)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (6387)
كمك درسی و آموزشی (2377)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (11325) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جلوه‌های معلمی استاد
- وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 312 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 30000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
2- نمایشنامه‌نویسی به زبان ساده برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و دبیرستان
نويسنده: عبدالهی‌شماسی - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 22000 نسخه - انتخاب
3- یارهم ...در کنارهم
نويسنده:حمید گروگان ؛ نقاش:سیاوش ذوالفقاریان - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 24 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 70000 نسخه - انتخاب
4- در مکتب تجربه
نويسنده:حمید گروگان ؛ نقاش:اصغر کفشجیان‌مقدم - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 88 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 6000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
5- بازیهای ریاضی
نويسنده:علیرضا توکلی‌صابری - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 88 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1368 - 8000 نسخه - 570 ریال - انتخاب
6- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی: برنامه‌ریزی درسی مدارس
نويسنده:الغ. لوی ؛ مترجم:فریده مشایخ - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 88 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 4000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
7- جانوران ساکن دریا
مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:حمید گروگان - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 32 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1368 - 70000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
8- باغ مهربانیها (برای دانش‌آموزان 9 تا 12 ساله)
نويسنده:مصطفی رحماندوست - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 48 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 12000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- زیباتر از بهار
شاعر:مصطفی رحماندوست - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 36 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 12000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
10- شکوفه
نويسنده:امیر مرادحاصل ؛ ويراستار:حمید کردگان ؛ نقاش:منوچهر درفشه - وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - چاپ 3 سال 1368 - 10000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1133