لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (39)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (94)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (4)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تراژدی بوسنی و هرزگوین
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - 83 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
2- قصه عشق
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - 216 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 10000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
3- خانه ارواح
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- اصول حسابداری پیش دانشگاهی
نويسنده:منوچهر سروش - مسعی - 159 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- دختر صوفی
نويسنده:محمدخلیل جمالی - مسعی - 157 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- تراژدی بوسنی و هرزگوین
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - 83 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- سنگدل
نويسنده:احمد محققی - مسعی - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - 10000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- اصول حسابداری پیش دانشگاهی
نويسنده:منوچهر سروش - مسعی - 160 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1500 ریال - انتخاب
9- آتش عشق
نويسنده:احمد محققی - مسعی - 224 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 1200 ریال - انتخاب
10- دیکتاتوری در بستر تاریخ ایران
نويسنده:مجید مصلحیان ؛ ويراستار:نادیا میلانی ؛ عكاس:منظر جمالی - مسعی - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11