لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1501)
چاپ مجدد (4016)
تالیف (2029)
ترجمه (3488)
تهران (5516)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (214)
كمك درسی و آموزشی (240)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (5517) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نبرد جمل
نويسنده: ضامن‌بن‌شدقم، قرن 11 ق. ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - 280 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
2- نظریه نسبیت در مساله‌ها و تمرین‌ها
نويسنده:الکسی نیکلایه‌ویچ‌مالینین ؛ مترجم:پرویز شهریاری - نشر نی - 232 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 600 ریال - انتخاب
3- صدوهفتادوپنج مسئله منطقی
نويسنده:دی‌یردبیژام یانوش‌هرتسگ ؛ مترجم:پرویز شهریاری - نشر نی - 574 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
4- طبل حلبی
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:توفیق هاشم‌پورسبحانی - نشر نی - 132 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 300 ریال - انتخاب
5- طبل حلبی
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:توفیق هاشم‌پورسبحانی - نشر نی - 132 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- عربیه و اقاقیا: مجموعه داستان
نويسنده:علی‌اصغر شیرزادی - نشر نی - 144 صفحه - پالتویی - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
7- غریبه و اقاقیا: مجموعه داستان
نويسنده:علی اصغری‌شیرازی - نشر نی - 144 صفحه - پالتویی - چاپ 2 سال 1367 - 3300 نسخه - 330 ریال - انتخاب
8- بهداشت زن و کودک
نويسنده:بزرگمهر وزیری ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - نشر نی - 256 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1368 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
9- روانشناسی کودک
نويسنده:ژان پیاژه ؛ نويسنده:باریل اینهلدر ؛ مترجم:زینت توفیق - نشر نی - 161 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
10- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - 488 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 3000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 552