لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(171)
چاپ مجدد (495)
تالیف (643)
ترجمه (23)
تهران (666)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (147)
كمك درسی و آموزشی (298)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (666) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مترسکم سیب داد!؟
نويسنده:سمینه خوبی - هنر آبی - 24 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7 -0-94678-964 انتخاب
2- اولین جشنواره فیلم دانش‌آموزان "فیلم‌ساز"
تهيه و تنظيم: دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌امور‌فرهنگی‌و‌مشاوره‌معاونت‌آمو ؛ گردآورنده:اسماعیل اکبرنوذری - هنر آبی - 44 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 5 -1-94678-964 انتخاب
3- تلاش‌های سازمان‌ حفاظت محیط زیست در عرصه بین‌المللی: معرفی کنوانسیون‌ها و پروژه‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست
گردآورنده:اسماعیل حمیدی - هنر آبی - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -2-94678-964 انتخاب
4- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده - هنر آبی - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
5- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده - هنر آبی - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 7500 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
6- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ نقاش:بهرام شامی - هنر آبی - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
7- مدرسه مروج سلامت: خودآموز پیشگیری (ویژه‌ی دانش‌‌آموزان سال دوم دوره متوسطه)
نويسنده:عباس خالصی ؛ نويسنده:سیامک عالیخانی - هنر آبی - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 2 -8-94678-964 انتخاب
8- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ نقاش:بهرام شامی - هنر آبی - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 10500 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
9- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ نقاش:بهرام شامی - هنر آبی - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 9500 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
10- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده - هنر آبی - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67