لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (18)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 7 قصه برای 7 شب (هفته چهارم)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ نقاش:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - 58 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 3 -4-94942-964 انتخاب
2- 7 قصه برای 7 شب (هفته اول)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ نقاش:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 9 -1-94942-964 انتخاب
3- 7 قصه برای 7 شب (هفته دوم)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ نقاش:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 7 -2-94942-964 انتخاب
4- 7 قصه برای 7 شب (هفته سوم)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ ويراستار:مهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - 50 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 5 -3-94942-964 انتخاب
5- شب‌بخیر عزیزم: مجموعه قصه‌های کودک
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ ويراستار:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - 40 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 7 -6-90185-600-978 انتخاب
6- شب‌بخیر عزیزم: مجموعه قصه‌های کودک
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ ويراستار:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - 40 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 0 -5-90185-600-978 انتخاب
7- اسرار آشیانه‌ی عقاب
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:آرزو رسولی ؛ ويراستار:مهسا گودرزی - مدیا طرح گستر - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 9 -2-90185-600-978 انتخاب
8- راز دستکشهای سبز
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:پروانه بیات ؛ ويراستار:مهسا گودرزی - مدیا طرح گستر - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 6 -3-90185-600-978 انتخاب
9- به ظاهر لبخند می‌زنم
نويسنده:مهسا گودرزی - مدیا طرح گستر - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -0-90185-600-978 انتخاب
10- دزدیده شده در فضا
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:گلناز برومندی - مدیا طرح گستر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 2 -1-90185-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3