لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1431)
چاپ مجدد (2214)
تالیف (2206)
ترجمه (1439)
تهران (3639)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (578)
كمك درسی و آموزشی (16)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (3645) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخر شب
نويسنده:محمود درویش ؛ مترجم:موسی اسوار - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 102 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
2- آشنایی با شکسپیر
نويسنده:جی.بی هریسون ؛ مترجم:منوچهر امیری - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 288 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- آن روزها
نويسنده:حسین طه ؛ مترجم:حسین خدیوجم - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 394 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1363 - 5000 نسخه - 640 ریال - انتخاب
4- اصول و مفاهیم اساسی مدیریت
نويسنده:محمد عباس‌زادگان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 84 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 190 ریال - انتخاب
5- جبر خطی
نويسنده:اگنس‌مری تروپر ؛ مترجم:مسعود فرزان - سروش - 211 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 300 ریال - انتخاب
6- بعلبک و حلب
نويسنده:عبدالله ناصری‌طاهری ؛ ويراستار:عباس آقاجانی ؛ مصحح:ا. مهرپرور - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 168 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1361 - 5000 نسخه - 340 ریال - انتخاب
7- ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران
نويسنده:محمود کریمی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 224 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
8- رساله طاق وازج
نويسنده:غیاث‌الدین جمشیدکاشانی ؛ مترجم:سیدعلیرضا جذبی ؛ ويراستار:سمیره فطحی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 108 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
9- تریوال استکبار
نويسنده:روح‌الله خمینی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - جلد 2 - چاپ 1 سال 1361 - 25 ریال - انتخاب
10- نزاع کلیسا و ماتریالیسم
نويسنده:محمد نخشب - شیوه نو،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 61 صفحه - چاپ 4 سال 1358 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 365