لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1251)
چاپ مجدد (406)
تالیف (1341)
ترجمه (316)
تهران (77)
شهرستان (1580)
كودك و نوجوان (106)
كمك درسی و آموزشی (63)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1657) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز تندخوانی و تقویت حافظه (اصول یادگیری)
نويسنده:صمد محمدی‌آسیابی - نشر اختر - 87 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
2- بیماری اضطراب
نويسنده:دیوید و شیهان ؛ مترجم:نجلا حریری - نشر اختر - 209 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
3- خودآموز تندخوانی و تقویت حافظه (اصول یادگیری)
نويسنده:صمد محمدی‌آسیابی - نشر اختر - 87 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
4- طراحی منوها در C
نويسنده:جیمز پینسون ؛ مترجم:بهزاد اکبری - نشر اختر - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 7400 ریال - 0 انتخاب
5- هنر کاغذ و برش (زیبا، آسان، متنوع)
نويسنده:صمد محمدی‌آسیابی - نشر اختر - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 1000 ریال - 0 انتخاب
6- آسیب‌شناسی عمومی
نويسنده: دانشگاه‌پزشکی‌تبریز ؛ ويراستار:صمد محمدی‌آسیابی ؛ ويراستار:اکبر بدلی - نشر اختر - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 انتخاب
7- خودآموز جامع تندخوانی (همراه با نوار آموزشی)
نويسنده:صمد محمدی‌آسیابی - نشر اختر - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 4000 نسخه - 1000 ریال - 0 انتخاب
8- کالبدشناسی انسانی
نويسنده:مسعود پورفرهاد - نشر اختر - 240 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
9- پرستاری بیماریهای کودکان
نويسنده:آذر مرادی - نشر اختر - 240 صفحه - جلد 2 - وزیری (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 2600 نسخه - 7300 ریال - انتخاب
10- پرستاری بیماریهای کودکان
نويسنده:آذر مرادی - نشر اختر - 272 صفحه - جلد 1 - وزیری (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 2600 نسخه - 8200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 166