بستن
-«روسيه‌شناسي در ايران» بررسي مي‌شود
[ادامه خبر]
بستن
-سيد فريد قاسمي در نشست كتابشناسي ماه
[ادامه خبر]
بستن
-شمارگان كتاب به زير2000 نسخه رسيد
[ادامه خبر]
بستن
-ضرورت تبيين سياست‌هاي پژوهشي در سازمان‌ها/ تفكيك دانش به دو گروه عيني و ذهني خالي از اشكال نيست
[ادامه خبر]
بستن
-رونمايي از نرم‌افزار «كتابشناسي جامع ولايت و امامت» در خانه كتاب
[ادامه خبر]
بستن
-ميرزايي: الگوي مشاركت خانه كتاب در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تدوين مي‌شود
[ادامه خبر]
[آرشیو]