بستن
-كريمي‌پور: پولي شدن شابك به حوزه كتاب لطمه مي‌زند[ادامه خبر]
بستن
-نشست خبري دبير كارگروه بازنگري جوايز فرهنگي حوزه كتاب:مراسم كتاب فصل حذف شد[ادامه خبر]
بستن
-دريافت شابك كتاب از 15 مرداد ديگر رايگان نيست[ادامه خبر]
بستن
-انتقال جايزه «جلال» و «پروين» به بنياد شعر و ادبيات داستاني/ جوايز «كتاب فصل» حذف شد[ادامه خبر]
بستن
-مديرعامل خانه كتاب: اساسنامه خانه كتاب اجازه پولي كردن شابك را مي‌دهد[ادامه خبر]
بستن
-چرا جوايز ادبي در دولت يازدهم دچار تغيير شدند؟[ادامه خبر]
[آرشیو]