پيام مديرعامل خانه كتاب به مناسبت روز خبرنگار
17/05/1397 8:31

مدیرعامل موسسه خانه کتاب طی پیامی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه؛ مطبوعات و خبرنگاران به خصوص خبرنگاران حوزه کتاب تبريك گفت.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب؛ نيكنام حسيني پور، مدير عامل موسسه خانه كتاب، به مناسبت هفدهم مردادماه روز خبرنگار، ضمن تبريك به تلاشگران اين عرصه علي الخصوص تلاشگران حوزه كتاب، پيامي به شرح ذيل صادر كرد.

"17مرداد پاسداشت تلاشگران عرصه خبر و رسانه؛ خبرنگاران، خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطلاع رساني به عنوان انسان‌هايي آگاه است كه با  قلم در سرزمين آگاهي قلم و قدم مي‌زنند و با نقد منصفانه و با ثبت واقعيات دغدغه هاي جامعه خويش را قلم زده و به تصوير مي كشند.

در اين بين خبرنگاران حوزه كتاب با برافروختن چراغ اطلاع ‌رساني، تحليل، معرفي و انعكاس رويدادهاي حوزه كتاب نه تنها در مسير اطلاع‌رساني و نقد برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جاري بلكه در سياستگذاري‌هاي كلان فرهنگي در بلندمدت همواره مؤثر بوده و همچنان تأثيرگذار خواهند بود.

تلاشگراني كه با قلم رساي خويش در ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در رسانه هاي ارزشمند خود گام بر مي دارند و نقش بي بديل و موثر  آنان در حوزه فرهنگ و كتاب هيچ گاه از ذهن ها پاك نخواهد شد. جامعه فرهنگي كشور نيز همواره موفقيت  فرهنگي و اجتماعي خود را مرهون همراهي شما خبرنگاران صديق، پرتلاش و دلسوز مي داند.

اينجانب ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهيد محمود صارمي و روز خبرنگار را به اهالي رسانه، پرچم داران آگاهي و اطلاع رساني، تبريك و تهنيت مي گويم."