«پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب هاي ادبي» بررسي مي شود
19/06/1397 11:54

کتاب «پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی» چهارشنبه (21 شهریور ماه) در سرای اهل قلم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، نشست معرفي و بررسي كتاب «پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب  هاي ادبي» چهارشنبه (21 شهريور ماه) با حضور  عيسي امن خاني، علي تسليمي، مريم حسيني و ابولافضل حري در سراي اهل قلم برگزار  مي شود.

 

كتاب«پژوهشي  انتقادي كاربردي  در مكتب  هاي ادبي» به معرفي مكتب‌ها در متن‌هاي وابسته و نقد نظريات بنيان‌گذاران آنها و نيز به تفاوت‌ها و موقعيت‌هاي گذارشان پرداخته است. متن‌هاي غربي از روزگاران باستان تا امروز گزينش و گاه ترجمه گرديده و از ديدگاه صاحب‌نظران همان مكتب‌ها بررسي و نقد شده‌اند. اين كار دربارۀ نويسندگان و شاعران ايراني نيز صورت گرفته است و ايران داستاني ديگر دارد؛ ممكن است يك نويسندۀ ايراني با همۀ مكتب‌هاي ادبي گذشته و حالش يك‌جا آشنا بوده و از همه يا بسياري از شگردهايشان در آثار خود و حتي در يك اثر بهره برده باشد.

علاقمندان براي حضور در نشست نقد و بررسي كتاب«پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب  هاي ادبي»چهارشنبه 21 شهريور ماه ساعت 17 تا 19 به سراي اهل قلم واقع در خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، ‌كوچه خواجه نصير، پلاك 2، مراجعه كنند.