آمار مقايسه اي نشر كتاب در دو ماه تير و مرداد۹۶ و ۹۷ نشان داد
22/06/1397 11:9

مقایسه آمار نشر کتاب در مرداد ماه ۱۳۹۷ از افزایش ۳ درصدی تعداد کل کتاب ها در مقایسه با مرداد ماه ۱۳۹۶ حکایت دارد و مقایسه آمار نشر در تیرماه ۹۷ و تیر ماه ۹۶،افزایش ۵۳ درصدی تعداد کتاب های کودک و نوجوان را نشان می دهد.


به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب؛ 8 هزار 533 عنوان كتاب در مرداد ماه سال 1397منتشر شده است كه در اين ميان سهم كتاب‌هاي عمومي 5هزار و 707عنوان بوده و تعداد كتاب‌هاي كودك و نوجوان با كاهش 9درصدي به هزار و 126 عنوان رسيده است. 
در تيرماه 1397، 8هزار و 946 عنوان كتاب منتشر شده از اين تعداد سهم كتاب هاي عمومي 6هزار و 69 عنوان، كتاب هاي كودك و نوجوان هزار و 297 عنوان، كتاب هاي كمك درسي هزار و 580 عنوان است كه در مقايسه با تير ماه سال گذشته به ترتيب افزايش 4درصدي، 53درصدي و 51درصدي را نشان مي دهد. 
همچنين، در تير ماه سال 1397ميانگين شمارگان كتاب حكايت از افزايش 8درصدي در مقايسه با بازه زماني مشابه سال گذشته دارد.  
از مجموع كل كتاب هاي منتشر شده در تير ماه 1397، بيشترين كتاب ها در موضوعات كمك درسي، ادبيات و كودك منتشر شده اند و بيشترين آثار ترجمه به موضوعات كودك، ادبيات و علوم عملي اختصاص دارد.  همچنين از مجموع 8هزار و 946 كتاب منتشر شده در تير ماه 97، 6هزار و 440 كتاب در تهران و مابقي در شهرستان ها به چاپ رسيده اند. 
بر اساس اين آمار، در تيرماه امسال، 6440 عنوان كتاب در تهران منتشر شده كه در  مقايسه با تيرماه سال گذشته با افزايش 23درصدي مواجه شده است. شهرستاني‌ها نيز در اين آمار با انتشار 2506عنوان كتاب توانستند به نسبت سال گذشته رشد يك درصدي را ثبت كنند.
بر اساس آمار نشر كتاب در تيرماه  سال 1397، انتشارات نشر چشمه، جنگل، صدرا، صرير، نوروزي، دانشگاه شهيد بهشتي، قانون يار، منشور سمير، سخنوران و حيدري در فهرست 10 ناشر عمومي پركار قرار گرفته اند. 
همچنين، انتشارات پرتقال، هوپا، عروج انديشه، به نشر، ذكر، سايه گستر، شركت انتشارات فني ايران، افق، جنگل و قصر كتاب جزو 10 ناشر كودك پركار در تير ماه 1397 قرار گرفته اند.
از جمله پر كارترين ناشران آموزشي تير ماه 1397 مي توان به انتشارات بين المللي گاج، دانشگاه پيام نور، مدرسان شريف، خيلي سبز، مدرسان برتر، سمت، پيدار، پيشروان، مبتكران و آريانگار اشاره كرد. 
در تيرماه 1397 كتاب هاي «يك قمقمه دريا: صد قصه و نكته از زندگي امام رضا (ع)» از انتشارات به نشر با  شمارگان 250هزار نسخه، «سي و هشتمين روايت» از انتشارات پايتخت با 100هزار نسخه و «سبك زندگي سالم» از  انتشارات پارساي سلامت با 30 هزار نسخه در فهرست پر شمارگان ترين كتاب هاي تيرماه 1397 قرار گرفته اند. 
كتاب‌هاي منتشرشده در بازه زماني يك‌ماهه تيرماه 1397  از سوي 5889 پديدآورنده انتشار يافته كه از اين تعداد 1420 نفر زن و مابقي مرد بودند. همچنين در همين دوره زماني در سال ۹6 تعداد 5878 پديدآورنده فعاليت داشته‌اند كه از اين تعداد 4577 نفر مرد و 1301 نفر آن زن بودند. 
بر اساس گزارش آماري نشر كتاب در مرداد ماه 1397، از مجموع 8هزار و 533عنوان كتاب منتشر شده در اين ماه، سهم كتاب‌هاي كمك درسي 1700عنوان، ادبيات 1331 عنوان و كودك 1126عنوان كتاب بوده است. بر همين اساس كتاب‌هاي حوزه كمك درسي بيشترين آثار منتشر شده در مرداد ماه سال جاري را به خود اختصاص داده است.
در  مرداد ماه سال جاري كتاب‌هاي حوزه ادبيات، علوم عملي و كمك درسي بيشترين آثار چاپ اول را به خود اختصاص داده‌اند و بيشترين آثار باز چاپ مربوط به كتاب‌هاي حوزه كمك درسي، كودك و ادبيات است.
همچنين در حوزه ترجمه، كتاب‌هاي حوزه كودك، ادبيات و علوم عملي به ترتيب بيشترين آثار ترجمه شده را از آن خود كردند و در حوزه تاليف، از كتاب‌هاي حوزه كمك درسي، ادبيات و علوم اجتماعي بيشتر استقبال شده است.
همچنين ميانگين شمارگان كتاب‌ها از هزار و 536 در مرداد  96 به هزار و 484 در مرداد 97 كاهش يافته است كه در مجموع كاهش 3 درصدي را در ميانگين شمارگان كتاب شاهد هستيم. اما ميانگين قيمت هر كتاب‌ از 17 هزار و 832 تومان در مرداد 96  به 20 هزار و 514تومان در مرداد97 رسيده است.
آمار  مقايسه اي نشر كتاب در تهران نشان مي‌دهد كه در  مرداد سال جاري 6 هزار و 252 عنوان كتاب منتشر شده كه در  مقايسه با مرداد سال گذشته حكايت از افزايش 7 درصدي دارد. اين در حالي است كه شهرستان ها در  مرداد سال جاري ۲ هزار و 281 عنوان كتاب منتشر كردند كه در مقايسه با  مرداد سال گذشته با  كاهش شش درصدي رو به رو شده‌اند. 
آمار مقايسه‌اي تعداد پديدآورندگان به تفكيك جنسيت در مرداد ماه سال 96 و 97 نشان مي‌دهد كه در سال جاري سه هزار و 454 پديدآورنده زن و 7هزار و 971پديدآورنده مرد فعاليت داشتند كه در مقايسه با مرداد سال گذشته با افزايش5 درصدي پديد آورندگان زن  مواجه شده اند. 
در  مرداد سال جاري انتشارات آموزشي تاليفي ارشدان، مرواريد، آريا دانش، چشمه، نداي كارآفرين، جنگل، بيژن يورد، سخنوران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و مجد در فهرست پُركارترين ناشر عمومي قرار گرفت.
از جمله ناشران پركار حوزه كودك در مرداد سال 97 مي‌توان به انتشارات پرتقال، ذكر، آريا نوين، براق، شركت انتشارات فني ايران، هوپا، شهر قلم، نشر نوشته، ديبايه و افق اشاره كرد.
ناشراني همچون خيلي سبز، مدرسان شريف، دانشگاه پيام نور، مبتكران، موسسه مهرپويا مهراس، پيشروان، شركت انتشارات  كانون فرهنگي آموزشي، الگو، مدرسان برتر و پيدار  در فهرست پُركارترين ناشران آموزشي  مرداد ماه سال جاري قرار گرفته‌اند.
از جمله كتاب‌هايي كه در مرداد سال 97 توانستند در  فهرست پرشمارگان ترين كتاب‌ها قرار بگيرند، مي‌توان به «وعده ديدار نزديك است: شرح پاره اي از آثار دعا براي امام عصر(ع)» از انتشارات استوار، «پابوس: آموزه هايي براي زيارت مطلوب» از انتشارات  آستان قدس رضوي اشاره كرد.