ثبت آمار نشر ايران در كتابخانه انجمن ناشران كره جنوبي
15/07/1397 17:58

کتاب‌های « آمار نشر کتاب در ایران1358-1393» و «کتاب‌شناسی توصیفی آثار منتخب جشنواره‌های کتاب ایران در سال 1396» در کتابخانه انجمن ناشران کره جنوبی ثبت شدند.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، عليرضا بهرامي از انتشارات آرادمان كه به‌عنوان ناشر ايراني، براي شركت در مجمع ناشران آسيايي 2018 در سئول دعوت شده بود، طي ديداري با رييس و جمعي از معاونان و مديران انجمن ناشران كره جنوبي، علاوه بر كتاب دنياي شيشه‌اي (نخستين مرجع فارسي‌زبان درباره اكسپوهاي جهاني از 1851 ميلادي)، نسخه‌هاي انگليسي كتاب‌هاي «آمار نشر كتاب در ايران1358-1393» و «كتاب‌شناسي توصيفي آثار منتخب جشنواره‌هاي كتاب ايران در سال 1396» را كه از سوي مؤسسه خانه كتاب منتشر شده است، براي ثبت در كتابخانه تخصصي نهاد صنفي ناشران كره جنوبي، تحويل داد.

بخش نخست كتاب « آمار نشر كتاب در ايران1358-1393» با عنوان «كتاب»، شامل نمودار هايي از توليد كتاب در ۳۶ سال بعد از انقلاب اسلامي است. همچنين، در بخش دوم كه «ناشر» نام گرفته، طي چهار فصل سعي شده است آمار و اطلاعاتي از تعداد و عملكرد ناشران در طول سال هاي بعد از انقلاب اسلامي، بر اساس بانك اطلاعات خانه كتاب، ارائه مي شود.

بخش سوم اين كتاب با عنوان «آمار كتاب در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» مشتمل بر دو فصل است؛ در فصل اول آمارهاي شاخص وضعيت نشر در سال ۱۳۹۳ ارائه شده و سپس در فصل دوم اين آمارها با سال پيش از آن مقايسه شده است تا تغييرات نشان داده شود.

كتاب «كتاب‌شناسي توصيفي آثار منتخب جشنواره‌هاي كتاب ايران ۱۳۹۶» شامل آثار برگزيده بهترين كتاب‌هاي ايران طي سال ۱۳۹۶ است. اين كتاب به معرفي آثار برگزيده«جايزه‌هاي سالانه كتاب»، «جايزه‌هاي ادبي»، «جايزه‌هاي تخصصي»، «جايزه‌هاي كودكان و نوجوانان»، «جايزه‌هاي كتاب سال استاني و منطقه‌اي» مي پردازد.

در ديدار يادشده، طرفين بر ظرفيت‌هاي موجود در صنعت نشر دو كشور براي ايجاد تبادل‌هاي فرهنگي، تاكيد و هر يك به نمايندگي از صنعت نشر دو كشور، از استفاده تبادلي از تجربه‌هاي يكديگر استقبال كردند.