«فهرست موضوعي كتاب هاي منتشرشده در سال 1396» منتشر شد
05/09/1397 12:47

جلد نخست کتاب «کارنامه نشرایران؛ فهرست موضوعی کتاب های منتشرشده در سال 1396» از سوی خانه کتاب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، جلد نخستين كتاب«كارنامه نشر ايران؛ فهرست موضوعي كتاب هاي منتشرشده در سال 1396» بيست و دومين مجموعه از كتاب هاي كارنامه نشر و حاوي اطلاعات كتاب هاي منتشر شده در سال 1396 از سوي موسسه خانه كتاب منتشر شد.

«كارنامه نشر ايران» دربردارنده اطلاعات كتاب‌هايي است كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده‌اند. اين مجموعه افزون بر كتاب‌هاي ناشران خصوصي، انتشارات مؤسسه‌هاي دولتي، كتاب‌هاي با شمارگان محدود و در دسترس اعضاي سازمان‌هاي خاص، چاپكرده‌هاي به روش افست را نيز دربرمي‌گيرد.

نيكنام حسيني پور در مقدمه درباره اهميت انتشار«كارنامه نشر ايران»نوشته است:«امروزه انتشار كتابشناسي الكترونيكي به دليل هزينه كمتر و ويژگي هايي نظير قابليت روزآمدسازي سريع و جست وجوي آسان مورد توجه مراكز تهيه كتابشناسي هاست؛ ضمن آگاهي از اين مزايا، وجود كتابشناسي هاي چاپي به دليل سهولت استفاده و عدم وابستگي به رايانه و ساير تجهيزات و مهارت هاي استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و مهم تر از همه لزوم وجود پيشينه چاپي از تمام كتاب هاي منتشر شده در كشور امري ضروري است.

كارنامه نشر تنها كتابشناسي موضوعي جامع و جاري كشور محسوب مي شود كه انتشار سالانه آن از  سال 1376ادامه دارد. در كنار شكل چاپي كارنامه نشر،كتاب هاي منتشر شه در كشور از سال 1372تاكنون در پايگاه اينترنتي www.ketab.ir  براي پاسخگويي به نيازهاي كتابداران،دست اندركاران چاپ و نشر و علاقمندان كتاب عرضه مي شود. گفتني است به صورت روزانه، اطلاعات كتاب هاي منتشر شده و اخبار و گزارش هاي حوزه نشر در اين پايگاه روزآمد مي شود. »

«كارنامه نشر؛ فهرست موضوعي كتاب‌هاي منتشرشده در سال 1396» ذيل سه سرفصل ارائه شده است. فصل نخست بزرگسالان، فصل دوم كودك و نوجوان و فصل سوم كمك درسي و آموزشي است. در فصل اول و دوم دوزيرمجموعه "چاپ اول" و "بازچاپ" و در فصل سوم كتاب هاي كمك درسي و آموزشي در دو رده بزرگسال و كودك و نوجوان، ارائه شده است.

محتواي اين اثر بر اساس خلاصه سوم نسخه بيستم نظام رده‌بندي ده‌دهي ديويي طبقه‌بندي شده است و براي موضوع‌هاي اسلام، زبان و ادبيات فارسي، جغرافيا و تاريخ ايران از گسترش‌هاي رده‌بندي دهدهي ديويي ايران استفاده شده است. به اين صورت كتاب‌ها در ده شاخه اصلي رده‌بندي دهدهي ديويي طبقه‌بندي شده‌اند و در هر رده، به ترتيب شماره رده ديويي، ترتيب يافته‌اند.

شيوه تنظيم اطلاعات كتابشناختي اين مجموعه بر اساس سنت اسلامي و شرقي با عنوان كتاب شروع مي‌شود. در اين شيوه كتاب‌ها نخست بر اساس الفباي عنوان و در پي با نام پديدآورنده در زير هر يك از شاخه‌هاي نظام رده‌بندي ديويي مرتب شده‌اند.

براي دستيابي آسانتر به كتاب‌هاي كودك و نوجوان، كتاب‌هاي اين گروه سني در بخش جداگانه‌اي بعد از رده تاريخ و جغرافيا آمده است. روش تنظيم كتاب‌هاي كودك و نوجوان نيز بر اساس نظام رده‌بندي دهدهي ديويي و به ترتيب الفباي عنوان است.

جلد نخست «كارنامه نشر ايران؛ فهرست موضوعي كتاب‌هاي منتشر شده در سال 1396» زير نظر نيكنام حسيني پور، مديرعامل مؤسسه خانه كتاب از سوي خانه كتاب منتشر شده است.