برگزاري آئين دوسالانه انتخاب كتاب استان كهگيلويه و بوير احمد
09/09/1397 10:58

آئین دوسالانه انتخاب کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، آئين دوسالانه انتخاب كتاب سال استان كهگيلويه و بوير احمد با همكاري موسسه خانه كتاب و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان در بهمن ماه سال جاري برگزار مي شود. 

نويسندگان بومي استان كه از دي ماه ۱۳۹۵ تاكنون آثاري را در هر زمينه منتشر كرده‌اند مي توانند آثار خود را به دبير خانه اين آيين ارسال كنند. همچنين، نويسندگان و محققان داخلي و خارجي كه آثاري را از دي‌ماه ١٣٩٥ تاكنون دربارۀ استان كهگيلويه و بويراحمد منتشر كرده اند مي توانند در اين آئين شركت كنند. نويسندگان غير بومي كه در زمان خدمت خود در استان كهگيلويه و بويراحمدآثاري را منتشر كرده‌اند نيز مي توانند آثار خود را براي شركت در دوسالانه آيين انتخاب كتاب سال استان كهگيلويه و بويراحمد ارسال كنند. 
آثاري كه از دي ماه ١٣٩٥ تاكنون درباره استان كهگيلويه و بويراحمد از سوي نويسندگان بومي و پژوهشگران داخلي و خارجي منتشر و چاپ شده اند در اين دوره مورد داوري قرار مي گيرند. 
 ارسال ٣ نسخه از هر عنوان اثر را به دبيرخانه دوسالانه اين آئين الزامي است و آخرين مهلت ارسال آثار تا ٢٥ دي سال جاري است و بررسي و داوري آثار ارسالي نيز از اول تا هشتم بهمن ماه ٩٧ انجام مي شود.  
علاقمندان مي توانند آثار خود را به نشاني ياسوج، ميدان معلم اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، واحد نشر ارسال كنند.