بررسي «منشور حقوق شهروندي برمبناي كرامت انساني» در سراي اهل قلم
02/10/1397 10:48

کتاب «منشور حقوق شهروندی برمبنای کرامت انسانی» دوشنبه (سوم دی ماه) در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، نشست معرفي و بررسي كتاب «منشور حقوق شهروندي برمبناي كرامت انساني» دوشنبه (سوم دي ماه) با حضور فاطمه پيرامن، علي تقي خاني و سهراب مظفري نيا در سراي اهل قلم برگزار   مي شود.

نشست معرفي و بررسي كتاب «منشور حقوق شهروندي برمبناي كرامت انساني» دوشنبه (سوم دي ماه)ساعت 16در سراي اهل قلم به نشاني خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفرجنوبي، كوچه خواجه نصير، شماره دو برگزار مي شود.