«فولكلور كودكان» بررسي مي شود
04/10/1397 12:35

کتاب «فولکلور کودکان؛ هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان» چهارشنبه (پنجم دی ماه) در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، نشست معرفي و بررسي كتاب«فولكلور كودكان؛ هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبيات شفاهي كودكان» چهارشنبه (پنجم دي ماه) با حضور  حسن ذوالفقاري، جواد رسولي، اسدالله شعباني و سيد علي كاشفي خوانساري در سراي اهل قلم برگزار مي شود.

كتاب «فولكلور كودكان؛ هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبيات شفاهي كودكان» دربردارنده هفت مقاله در حوزه فولكلور و ادبيات شفاهي كودكان است كه توسط انتشارات مدرسه (سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش) روانه بازار نشر شده است.

«درآمدي بر شناخت شاخص‌ها و انواع فولكلور كودكان»، «بگو دوچرخه (مخاطب در ادبيات شفاهي كودكان)»، «انواع ترانه‌هاي كودكان»، «نمودهاي اساطيري و ديني در چند ترانه شفاهي كودكان»، «اسلوب زبان و ترانه‌هاي شفاهي كودكان»، «لالايي، از ديروز تا امروز» و «لذت خواندن در سايه سار فولكلور و ادبيات شفاهي» عناوين هفت مقاله مطرح شده در اين كتاب است.

نشست معرفي و بررسي كتاب «منشور حقوق شهروندي برمبناي كرامت انساني» چهارشنبه (پنجم دي ماه)ساعت 14در سراي اهل قلم به نشاني خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفرجنوبي، كوچه خواجه نصير، شماره دو برگزار مي شود.