معرفي آثار راه يافته به مرحله دوم داوري جشنواره نقد كتاب در گروه دين
22/10/1397 12:58

نامزدهای پانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه دین شاخة قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه  كتاب، مقاله‌هاي راه يافته به مرحله دوم پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب در گروه دين شاخة قرآن و حديث و فقه و حقوق معرفي شدند.

 

در شاخة قرآن و حديث از ميان 82 مقاله ارزيابي شده در مرحلة نخست داوري مقالات «بررسي اصالت اخبار غيرمسند كتاب دلائل الامامه، محي­الدين سلطاني­فر، شيعه پژوهي، ش12، پاييز 1396»، «بررسي كتاب اصول و قواعد تفسير: روش­شناسي تفسير من وحي القرآن، وحيد باغباني، نقد قرآن و حديث، ش11، پاييز1396»، «تبارشناسي كتاب مصباح­الشريعه، پرويز رستگار، محسن قاسم­پور، كاوس روحي برندق و...، مطالعات عرفاني، ش25، بهارو تابستان 1396»، «تفسيرالقرآن ابن ماهيار(ره)؛ اصالت، مصادر و محتوا، علي راد و فاطمه غلامشاهيان، رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث، ش1، بهارو تابستان 1396»، «توحيد مفضل بن عمر جعفي در ترازوي نقد، هادي نصيري و محمدعلي صالحي، كتاب قيم، ش16، بهارو تابستان1396»، «روايات عاشورايي أنساب الاشراف بلاذري در ميزان نقد و بررسي، محسن رفعت و محمد كاظم رحمان ستايش، حديث­پژوهي، ش17، بهارو تابستان 1396»، «روايات عاشورايي كامل­الزيارات در بوتة نقد، محسن رفعت، محمد كاظم رحمان­ستايش و مريم­السادات حجازي، شيعه پژوهي، ش12، پاييز 1396» و «روايات عاشورايي مقتل شيخ صدوق در ميزان نقد، محسن رفعت، شيعه پژوهي، ش10، بهار 1396» به مرحله دوم داوري راه پيدا كردند.

همچنين در اين بخش، مقاله هاي «كاركرد فهرست هاي شيخ طوسي و نجاشي در تكميل روش سزگين در بازيابي منابع آثار كهن روايي (مطالعة موردي: كتاب الزهد حسين بن سعيد اهوازي)، نصرت نيل­ساز و ابوالفضل رجائي­فرد، مطالعات فهم حديث، ش1، پاييز و زمستان 1396»، «نقد قرائت سرياني- آرامي لوكزنبرگ از آيه 24 سوره مريم، محمدعلي همتي و محمد كاظم شاكر، تحقيقات علوم قرآن و حديث، ش1، بهار 1396»، «نقد كتاب آفرينش در قرآن: بررسي هرمنوتيكي تفاسير قديم و جديد، حوريه شجاعي باغيني، پژوهشنامة انتقادي متون، ش5، آذر و دي 1396»، «نقد و بررسي تصحيح ترجمه الخواص زواره‌اي، رضا فرشچيان، آينۀ ميراث، ش61،  پاييز و زمستان 1396»، «نقد واژگاني ترجمه موسوي گرمارودي از قرآن كريم (با تكيه بر سطح معنايي- لغوي گارسس)، محمدرحيمي خويگاني، مطالعات ترجمه قرآن و حديث، ش 7، بهار و تابستان 1396»، «نگاهي ديگر به جامع احاديث الشيعه، جمال فرزندوحي، مطالعات قرآن و حديث سفينه، ش 56، پاييز 1396»، «نهجِ فقيهي: ترجمه­اي رزين از متني متين (قلم­اندازي به شادمانگيِ بازچاپ ترجمه­اي كرامند از نهج البلاغة شريف)، جويا جهانبخش، آينة پژوهش، ش163، فروردين و ارديبهشت 1396» و «واكاوي نقّادانۀ روش مادلونگ در فهم گزارش‌ها پيرامون جانشيني پيامبر (ص) بر مبناي كتاب جانشيني محمّد، مطالعه‌اي در مورد خلافت نخستين، مهيار خاني مقدم، امامت پژوهي، ش19، بهار و تابستان 1396.» جواز ورود به مرحله دوم اين دوره از جشنواره نقد كتاب را كسب كردند.

 

در گروه دين شاخة فقه و حقوق از ميان 18 مقاله ارزيابي شده در مرحلة نخست داوري مقالات «تأملي بر كتاب حقوق خانوادة تطبيقي، عبدالحسين محمودي، نقدكتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396»، «دين حداقلي: نقدي بر كتاب جايگاه تشريع، شورا و بيعت در فقه و حقوق اسلامي، عابدين مؤمني، نقدكتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396» و «كتاب كاربرد قواعد فقه قضايي در حقوق خانواده در بوتة نقد، مريم­السادات محقق داماد و رقيه علوي خادم، نقدكتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396» توانستند به مرحله دوم راه پيدا كنند.

بر اساس اين گزارش، آئين اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب با اعلام اسامي برگزيدگان و مقالات شايسته قدرداني، در بهمن ماه  برگزار خواهد شد