توانمندي‌هاي زبان فارسي در رفع گره‌هاي زباني
15/11/1397 8:35

علی صالحی، کارشناس زبان و ادبیات فارسی در دوره آموزشی ویراستاری بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های زبان فارسیبرای رفعر گره‌های زبانی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، كارگاه آموزشي ويرايش و درست نويسي با همكاري موسسه خانه كتاب با حضور علي صالحي كارشناس زبان و ادبيات فارسي و علاقمندان در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه سراسري كتاب قزوين برگزار شد.
در اين كارگاه، علي صالحي، فارسي را از كهن‌ترين و كامل‌ترين زبان‌ها دانست و در عين حال گفت: به دلايلي از قبيل مشكلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در طول تاريخ، اين زبان دشواري‌هاي فراواني را به خود ديده است.

وي گفت: اين دشواري‌ها سبب شده تا تغييرات فراواني در زبان حاصل شود. ورود واژه‌هاي غيرفارسي، تغييرات زبان و فراموشي ظرفيت‌هاي آن از اين مشكلات است كه امروز در عرصه زبان فارسي با آن مواجه هستيم.
اين كارشناس زبان فارسي گفت: مطالعه سير مطالعاتي و درست نويسي از مهم‌ترين ابزارهايي است كه مي‌تواند در شناخت هرچه بهتر زبان فارسي و استفاده از ظرفيت‌هاي زبان كمك كننده باشد.
صالحي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي از اصطلاحات غلط رايج در زبان فارسي يادآور شد: بيشتر اين اشتباه‌ها در جامعه پذيرفته شده است اما ويراستاران، نويسندگان و مولفين بايد در مسير رفع آنها تلاش كنند.

وي بيان كرد: اين اشتباه‌ها در طول تاريخ در زبان ما جاي خود را پيدا كرده‌اند و براي رفع آن نيز به زمان نياز است و به اين معناست كه فعاليت‌هاي فرهنگي نظير رفع همين اشكالات در كتاب‌ها و تاليفات شما در بلندمدت مي‌تواند به رفع كامل آن منجر شود.
اين كارگاه آموزشي با حضور بيش از 50 ناشر، مولف و ويراستار از استان قزوين برگزار شد و در آن آشنايي با زبان، كاركردهاي آن، گفتار، محاوره، نوشتار و زبان‌هاي تخصصي و عمومي در ساختارهاي فرهنگي و پيچيده ارائه شد.
همچنين شركت كنندگان در اين دوره آموزشي با شيوه‌هاي ويرايش زباني، رفع كژتابي‌ها، تبديل واژه‌هاي ناآشنا به آشنا، اصلاح خطاهاي منطقي و گره‌هاي ذهني، حشوزدايي، كليشه و تبديل محاوره و لهجه به زبان معيار آشنا شدند.
صالحي در بخش ديگري از اين كارگاه 8 ساعته به ارائه فارسي سازي‌هاي زبان و ساختارهاي بيگانه و غلط، ويرايش صوري، دستور خط و فاصله گذاري پرداخت.