«آينه دوران» منتشر شد
17/11/1397 14:35

کتاب «آینه دوران؛ گزارش سی و شش دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو جلد از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، كتاب «آينه دوران» كارنامه36 دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و نمودار آثار برتر كشور در طول گذر چهل سال انقلاب اسلامي ايران از سوي موسسه خانه كتاب راهي بازار نشر شد.

كتاب «آينه دوران؛ گزارش سي و شش دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»در دو دفتر منتشر شده است؛ دفتر اول شامل دوره هاي يكم تا بيستم و دفتر دوم شامل دوره هاي بيست و يكم تا سي و ششم را در بر مي گيرد. هر فصل كتاب «آينه دوران» شامل جدول آماري آثار داوري شده، فهرست اجمالي آثار برگزيده، معرفي آثار برگزيده و پديدآورندگان آنها، فهرست اجمالي آثار شايسته تقدير و فهرست داوران است.

در مقدمه اين كتاب به قلم نيكنام حسيني پور مديرعامل موسسه خانه كتاب،آمده است:« آينه دوران كارنامه سي و شش دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و نمودار آثار برتر كشور  در طول  چهل سال انقلاب اسلامي است. در اين ادوار در مجموع 300 هزار و 804 عنوان كتاب مورد بررسي و ارزيابي داوران قرار گرفته است. البته در برخي از دوره ها بنابر سياست ها و تصميم هاي اتخاذ شده فقط كتاب هايي ارزيابي شده اند كه از طريق فراخوان به دبيرخانه رسيده اند و دليل افت محسوس كتاب هاي داوري شده در برخي از ادوار همين مساله است.

جايزه كتاب سال در 36 دوره فعاليت خود، چنانچه از دوره هاي چهاردهم تا سي وششم نمايان است، با بسياري از استادان برجسته دانشگاه و حوزه همكاري داشته و از نظر و ديدگاه آنان بهره جسته كه شايد بتوان اين جايزه را به نوعي نماد وحدت حوزه و دانشگاه دانست».

بر اساس اطلاعات اين كتاب، بيشترين آثار داوري شده به دوره بيست و نهم اختصاص دارد كه 26هزار و 477عنوان كتاب مورد ارزيابي قرار گرفته است. پس از اين دوره، بيشترين آثار داوري مربوط به دوره هاي سي ام با 25 هزار و 490 اثر و دوره سي دوم با 23هزار و 721 اثر است. كمترين آثار داوري شده با هزار و 316 عنوان به دوره دوم اختصاص دارد. پيش از آن، در دوره هاي ششم، هزار و 317 و دوره هفتم با هزار و 490 اثر، كمترين آثار،  مورد داوري قرار گرفته است.

همچنين، در 36 دوره جايزه كتاب سال در مجموع 645 اثر برگزيده شده اند. بيشترين آثار برگزيده با 33 عنوان به دوره بيست و هفتم اختصاص دارد. پس از آن نيز بيشترين آثار برگزيده به ترتيب با 30 و29 عنوان به دوره هاي هشتم و به طور مشترك دوازدهم و بيست و پنجم اختصاص دارد. كمترين آثار برگزيده نيز به ترتيب با 5،4و8 اثر به ترتيب به دوره هاي سي ام، سي و يكم و سي و دوم اختصاص دارد.

همچنين در دوره هاي مختلف جايزه كتاب سال جمعا 1004 اثر از سوي داوران، شايسته تقدير شناخته شده است. طبق اسناد موجود از جايزه كتاب سال، داوران از دوره اول تا پنجم و نيز در دوره دهم كتابي را به عنوان شايسته تقدير انتخاب نكرده اند. اما بيشترين آثار شايسته تقدير با 49 اثر به دوره بيست و نهم اختصاص دارد. پس از آن نيز به ترتيب دوره هاي بيست و هفتم و بيست و هشتم با 48 و44 اثر بيشترين آثار شايسته تقدير انتخاب شده اند. كمترين آثار شايسته تقدير نيز-بدون لحاظ دوره هاي اول تا پنجم و نيز دهم-به ترتيب با 13،11 و16 اثر به دوره هاي ششم، يازدهم و هفتم اختصاص دارد.

مجموعه دو جلدي «آينه دوران؛ گزارش سي و شش دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران» با شمارگان 500نسخه به بهاي 150هزار تومان از سوي موسسه خانه كتاب منتشر شد.