«دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی» بررسی می شود
21/03/1398 10:20

موسسه خانه کتاب با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، چهارمین نشست از سلسله نشست های صلح و ادبیات با عنوان«دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی» را چهارشنبه (22 خرداد ماه) برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، چهارمین نشست از سلسله نشست های صلح و ادبیات با عنوان«دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی»چهارشنبه (22 خرداد ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

در این نشست محمدهاشم اکبریانی، حمید عبداللهیان و جواد رنجبر درخشی لر درباره «دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی» سخنرانی می کنند.

علاقمندان برای حضور در نشست «دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی» می توانند چهارشنبه (22 خرداد ماه) ساعت 16 به سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ مراجعه کنند.