نخستین هم نشینی ویراستارانه ویرایش داستان، ادبیات داستانی و رمان
15/05/1398 10:39

نخستین هم نشینی ویراستارانه ویرایش داستان، ادبیات داستانی و رمان با موضوع «بررسی وضعیت موجود» چهارشنبه (16 مرداد ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب؛ کارگروه  ویرایش ادبیات داستانی«انجمن ویرایش و درست نویسی» با همکاری موسسه خانه کتاب، نخستین هم نشینی ویراستارانه ویرایش داستان، ادبیات داستانی و رمان با موضوع «بررسی وضعیت موجود» را چهارشنبه (16 مرداد ماه) برگزار می کند.

در این نشست هم نشینی، ویراستاران و ویرایش پژوهان، داستان نویسان، منتقدان و ناشران حضور خواهند داشت.

علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند چهارشنبه(16 مرداد ماه) ساعت 17 به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، مراجعه کنند.