آشنایی با کتاب های برگزیده جایزه جهانی کتاب سال
27/11/1398 12:34

کتابشناسی آثار برگزیده جایزه جهانی کتاب سال از سال 1372 تا 1397 از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، کتاب‌شناسی آثار برگزیده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات کتاب های برگزیده  بیست و شش دوره و نویسندگان آنها است.   

نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب در مقدمه این گزارش نوشته است:«جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فرصتی ارزشمند در تقویت مناسباتبین المللی ایران با مراکز پژوهشی و نهاد های کتاب محور، ناشران و نویسندگان بین المللی در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی به حساب می آید. این جایزه با بیست و شش سال سابقه، امکانی فوق العاده و بستری مناسب برای شناسایی و معرفی آثار شاخص در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی در ایران محسوب می شود. این جایزه باب تعامل علمی و پژوهشی با جهان را فراهم کرده است و بسیاری از پژوهشگران مطرح بین المللی افزون بر این حضور در ایران با ظرفیت های علمی و پژوهشی ایران آشنا شده اند.»
 

کتابشناسی آثار برگزیده جایزه جهانی کتاب سال از سال 1372 تا 1397 از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.