پخش زنده بررسی کتاب «اخلاق و احکام کسب وکار» در اینستاگرام خانه کتاب
31/03/1399 12:4

نشست معرفی و بررسی کتاب«اخلاق و احکام کسب وکار» یکشنبه اول تیرماه به صورت زنده از طریق اینستاگرام موسسه خانه کتاب پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، کتاب‌« اخلاق و احکام کسب وکار» نوشته محمدصادق علیپور یکشنبه اول تیرماه با حضور اسماعیل سعادت فرد، منتقد در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار خواهد شد.

ساختار این مجموعه از موضوعات مختلف در حوزه اخلاق و احکام کسب و کار تشکیل شده است که شامل هفت فصل است. فصول این کتاب به ترتیب از مفاهیم وکلیات، اخلاق در حرفه و عمل، مبانی بینشی و فقهی کسب وکار، مبانی ارزشی کسب و کار، احکام کسب و کار، اخلاق کلان‌نگر و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و همچنین ترویج و اجرای برنامه‌های اخلاق تشکیل شده است.

نشست معرفی و بررسی کتاب«اخلاق و احکام کسب وکار» یکشنبه اول تیرماه ساعت ۱۱به صورت زنده از طریق اینستاگرام موسسه خانه کتاب به نشانی khaneyeketab@ پخش می شود.