خرم


مدیر مسئول : خرمی، حسین
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : ابتدای خ. صفاییه، ک. آمار، پ. 6
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۶۴۸۸
تلفن : ۳۷۷۴۷۷۶۵ ، ۳۷۷۴۲۵۷۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۴/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۴۰۸ دائم
پست الکترونیکی : design_taha2009@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۸۲-۹۶۴],[۸۵۲۴-۹۶۴],[۹۰۵۳۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خرم

فهرست كتاب های ناشر