مرکز اسناد انقلاب اسلامی


مدیر مسئول : حسینیان، روح‌الله
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : انتهای خ. شریعتی، نرسیده به م. قدس، مقابل پمپ‌ بنزین‌ اسدی
صندوق پستی : ۱۹۶۳۸۴۶۴۸۳
تلفن : ۲۲۲۱۱۱۷۴ ، ۲۲۲۱۱۱۹۴ ، ۶۶۹۵۳۶۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۸/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۱۱۱۷۴
شماره پروانه نشر : ۱۶۵۳ دائم
پست الکترونیکی : har5roz1ketab@yahoo.com
وب سایت : http://www.irdc.ir
شناسه شابك : [۴۱۹-۹۶۴],[۶۱۹۶-۹۶۴],[۷۳۵۷-۹۶۴],[۸۱۳۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

فهرست كتاب های ناشر