صفحه سفید


مدیر مسئول : کچویی، محسن
زمینه فعالیت : جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. قایم مقام فراهانی، ک. سام، پ. 13، واحد 1
صندوق پستی : ۱۱۵۱۶۳۶۱۱۱
تلفن : ۸۶۰۷۰۰۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۶۰۷۰۳۴۵
شماره پروانه نشر : ۱۵۳۷ موقت
پست الکترونیکی : orderpress@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۹۹-۹۶۴],[۹۰۵۸۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صفحه سفید

فهرست كتاب های ناشر