انوار الهدی


مدیر مسئول : موسوی‌اصل، سیدحیدر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، پاساژ قدس، ط. همکف، پ. 57
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۳۹۱۶
تلفن : ۳۷۷۴۲۳۴۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۷۸۷۰
شماره پروانه نشر : ۱۰۲۶ موقت
پست الکترونیکی : anwar.alhoda@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۹۲-۶۰۰],[۶۲۲۳-۹۶۴],[۸۸۱۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : انوار الهدیانوار الهی

فهرست كتاب های ناشر